Η εταιρεία

Η mediamax on screen communications είναι μια καινοτόμος επιχείρηση που δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο του ηλεκτρονικού marketing. Οι λύσεις και τα προϊόντα της αναφέρονται αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Οι στρατηγικοί τομείς δραστηριότητάς της είναι η συμβουλευτική και οι μελέτες ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι διαδικτυακές εταιρικές παρουσιάσεις (web sites) και εφαρμογές (web applications), Rich media applications, εφαρμογές eMarketing όπως banner campaigns, Search Engines Marketing, mobile web και ePR, όπως online reputation management, Web Social marketing.

Εταιρική αποστολή & Όραμα

Αποστολή μας είναι η παροχή επιχειρησιακών εργαλείων, λύσεων και συμβουλών που εμπλουτίζουν το πληροφοριακό και γνωστικό κεφάλαιο των πελατών μας, αναβαθμίζοντας και προάγοντας τον ανταγωνιστικό τους ρόλο και την καινοτομία στο νέο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον που σταθερά και αναπότρεπτα αναπτύσσεται (Business ecosystem). Η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η ευχρηστία των λύσεων και των υπηρεσιών μας είναι οι κατεξοχήν μας στόχοι και είναι το μέτρο της αποτελεσματικότητάς μας τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας. Το ανθρώπινο δυναμικό , το γνωστικό μας κεφάλαιο και οι πελάτες μας είναι οι πολυτιμότεροί μας πόροι. Στρατηγικοί τομείς δραστηριότητας μας είναι:

  • E-business solutions (Λύσεις σε όλο το φάσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου)
  • e-Marketing
  • Web Development & Design
  • Digital organization consulting (Συμβουλευτική επι των ψηφιακών οργανισμών)

Προσανατολισμός

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον τα όρια μεταξύ των επιχειρήσεων καθίστανται δυσδιάκριτα. Οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με τους πελάτες τους και τους προμηθευτές τους σε ένα πλέγμα σχέσεων που δεν είναι με σαφήνεια ορισμένο. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό παίζει η αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία και το διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας στηρίζονται αμφοτερόπλευρα στην υπευθυνότητα, στην ειλικρίνεια και στην εμπιστοσύνη, συντηρούνται και αναπτύσσονται μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειρίας. Ο πυρήνας των σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας έχει ως βαθύτερο στόχο την αμοιβαία προσθήκη αξίας στο διεπιχειρησιακό αυτό σχήμα. Η δουλειά μας αντικατοπτρίζεται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λύσεων που παρέχουμε.

Ζ. Πηγής 25, 15127 Μελίσσια, Αττική Τηλ. 210 610 8888 | Επικοινωνήστε μαζί μας | © mediamax 1997-2009
eMarketing solutions,internet marketing, υπηρεσίες internet, Google marketing, διαφήμιση στο Google, banners, διαφημιση στις μηχανες αναζήτησης, προωθηση στις μηχανες αναζητησης, web design, development, ColdFusion, Hotel marketing, προώθηση ιστοσελίδων, μηχανές αναζήτησης, search engine marketing, website marketing, internet marketing, web marketing , google Ads, online reputation, web PR, social web, social marketing, web consultants, web διαφήμιση, online, banner campaign, , search engines marketing, budget (PPC, flat rate, CPM), Email marketing , Newsletter campaig. social web.