Η κοινωνία της γνώσης και η διαχείρισή της

Η εποχή που οι βασικοί συντελεστές της παραγωγής ήταν το κεφάλαιο, η χειρωνακτική εργασία και οι πρώτες ύλες μάλλον ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πλέον οριοθετούνται και αναπτύσσονται στον βαθμό που η οργανωσιακή γνώση  διαχειρίζεται αποτελεσματικά και αποδοτικά  εντός τους.
Ολοένα και περισσότερες μελέτες από διακεκριμένους επιστήμονες της διοίκησης των επιχειρήσεων και της οργανωσιακής θεωρίας  καταδεικνύουν την  εταιρική γνώση ως τον κατεξοχήν παράγοντα που δημιουργεί ικανότητες, καινοτομία και κατά συνέπεια διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι ικανότητες, οι δεξιοτεχνίες, η δημιουργικότητα, οι επιτυχημένες εργασιακές διαδικασίες και πρακτικές, η τεκμηρίωση , η εμπειρία κ.α. αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο της σύγχρονης επιχείρησης.
Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα πλέον στηρίζονται στην ικανότητα της διοίκησης να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται αυτό το γνωστικό  κεφάλαιο της (Intellectual capital).
Οι σύγχρονοι ρυθμοί ανταγωνισμού και η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται και να διαχειρίζονται τις αλλαγές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον  τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να καινοτομούν. Η καινοτομία αυτή με την σειρά της στηρίζεται στην δημιουργία εκείνου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διαχειρίζεται με νέα κουλτούρα, διαδικασίες και μηχανισμούς τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και την συνάθροιση της εταιρικής  γνώσης (knowledge aggregation).
Σε αυτό το περιβάλλον αν και η τεχνολογία δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας εντούτοις  η απουσία του ή η αναποτελεσματική αξιοποίησή του σημαίνει την οριστική απαξίωση της διαχείρισης γνώσης με καταστροφικές για το μέλλον της επιχείρησης συνέπειες.
Οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και ειδικότερα το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός (www) αποτελούν εργαλεία αιχμής στην διαχείριση και ανάπτυξη της εταιρικής γνώσης. Τα ενδοδίκτυα (intranets) και οι εταιρικές πληροφοριακές πύλες (web portals) επιδρούν καταλυτικά στην διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την διοίκηση της γνώσης και την δημιουργία αξίας στην επιχείρηση.


Προτεινόμενα βιβλία: "η επιχείρηση της γνώσης"
ΙΚΟΥΖΙΡΟ ΝΟΝΑΚΑ, ΧΙΡΟΤΑΚΑ ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ
Εκδόσεις "Καστανιώτη"


Ζ. Πηγής 25, 15127 Μελίσσια, Αττική Τηλ. 210 610 8888 | Επικοινωνήστε μαζί μας | © mediamax 1997-2009
eMarketing solutions,internet marketing, υπηρεσίες internet, Google marketing, διαφήμιση στο Google, banners, διαφημιση στις μηχανες αναζήτησης, προωθηση στις μηχανες αναζητησης, web design, development, ColdFusion, Hotel marketing, προώθηση ιστοσελίδων, μηχανές αναζήτησης, search engine marketing, website marketing, internet marketing, web marketing , google Ads, online reputation, web PR, social web, social marketing, web consultants, web διαφήμιση, online, banner campaign, , search engines marketing, budget (PPC, flat rate, CPM), Email marketing , Newsletter campaig. social web.