Άξονες ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακού κόμβου ξενοδοχειακής μονάδας

Η δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο (που λειτουργεί ήδη στις φυσικές αγορές) είναι στρατηγική απόφαση που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη επιχειρησιακή στρατηγική αλλά να εντάσσεται και να συνεργάζεται με αυτήν.
Η δικτυακή παρουσία μέσω ενός δικτυακού τόπου και η διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως έργο τεχνολογίας αλλά ως επιχειρησιακή τακτική που υποστηρίζει και υποστηρίζεται από την στρατηγική Marketing της επιχείρησης.

Εδώ παρουσιάζουμε συνοπτικά τις καλύτερες πρακτικές για την αξιοποίηση ενός τουριστικού ιστοτόπου. Σύµφωνα µε τον Birgit (2000), «τρεις κρίσιµοι παράγοντες µπορούν να αναγνωριστούν ως βασικοί για την επιτυχία ενός συστήµατος τουριστικής πληροφόρησης. Η ποιότητα στην πρόσβαση, η ποιότητα στο περιεχόµενο και η ικανότητα στη διαµόρφωση του όλου συστήµατος».
Με τον όρο «ποιότητα στην πρόσβαση» αναφερόµαστε στο πόσο εύκολα ή άνετα µπορεί ο καταναλωτής να συγκεντρώσει πληροφορίες από διάφορες πηγές. Αναφερόµαστε, δηλαδή, στο πόσο καλά σχεδιασµένος είναι ένας ιστοτόπος, στον τρόπο πλοήγησης µέσα σε αυτόν, στη γενικότερη εµφάνιση των ιστοσελίδων,  στην ποιότητα των εικόνων, στην απλότητα της δοµής των ιστοσελίδων, στην χρηστικότητα και σε άλλα στοιχεία. Η ποιότητα στο περιεχόµενο επικεντρώνεται στην ποιότητα της on-line πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και ευανάγνωστη, ενηµερωµένη µε τα πιο σύγχρονα δεδοµένα και αξιόπιστη. Η πληροφορία αυτή µπορεί να διατίθεται σε κάθε είδους µορφή, όπως κείµενο, γραφικά και εικόνες, ήχοι και βίντεο.


Το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία ενός αποδοτικού, από πλευράς κέρδους, δικτυακού τόπου αποτελεί η διαφήµισή του. Τι κέρδος θα είχε µια επιχείρηση µε µια ιστοσελίδα την οποία δεν επισκέπτεται σχεδόν κανείς; Ορισµένοι τρόποι (όχι  οι μόνοι) για να πραγµατοποιηθεί αυτή η διαφήµιση/προώθησή του είναι :

 • πρώτα και κύρια, η μελετημένη σχεδίαση και χρήση κειμένου, λεκτικών και τίτλων που κάνουν τον ιστοτόπο άμεσα και εύκολα ανιχνεύσιμο στις μηχανές αναζήτησης
 • η τοποθέτηση διαφηµιστικών σε έντυπα µέσα 
 • η τηλεοπτική ενηµέρωση των καταναλωτών για την ύπαρξή του
 • η καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του σε διαφηµιστικά-αναµνηστικά που παρέχει η ίδια η επιχείρηση σε όσους ήδη χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχει
 • η αποστολή ενηµερωτικών γραµµάτων ή ηλεκτρονικών µηνυµάτων / γραµµάτων (e-mails) σε ιδιώτες, προσέχοντας πάντα να µην ενοχληθούν οι παραλήπτες, καθώς είναι γνωστό πως τα απρόσµενα e-mails θεωρούνται συχνά ανεπιθύµητα από χρήστες του κυβερνοχώρου

Επιπλέον, αξίζει να τονισθεί και η σειρά κατάταξης της ιστοσελίδας σε γνωστές µηχανές αναζήτησης, όπως το Google και η Altavista, καθώς και η συµπερίληψη σε καταλόγους (directories), όπως το Open Directory Project και το Yahoo! κλπ. Εδώ απλώς αξίζει να αναφέρουµε ότι όσο πιο υψηλή θέση έχει µια ιστοσελίδα, τόσο πιο πιθανό είναι να βρεθεί στις πρώτες σελίδες των αποτελεσµάτων που επιστρέφουν οι µηχανές αναζήτησης, για κάποιο ερώτηµα που τέθηκε από χρήστη.
Λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου κοιτάζουν µόνο τις πρώτες σελίδες αποτελεσµάτων της αναζήτησης, καταλαβαίνουµε τη σηµασία της επίτευξης καλύτερης θέσης για την ιστοσελίδα µιας επιχείρησης. Παράδειγµα: Οι περισσότεροι χρήστες που επιθυµούν να βρουν πληροφορίες για τις διακοπές τους θα δώσουν στη µηχανή αναζήτησης λέξεις, όπως «διακοπές», «ξενοδοχεία», «τουρισµός» κλπ., και θα περιµένουν από αυτήν να τους εµφανίσει τις διευθύνσεις σχετικών ιστοσελίδων. Είναι, δηλαδή, σίγουρο ότι η πλειοψηφία των χρηστών δεν θυµάται τις ακριβείς ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων, ακόµα κι αν τις έχει επισκεφτεί στο παρελθόν. 

O σκοπός του ιστοτόπου είναι η  εδραίωση της διαδικτυακής εικόνας του ξενοδοχείου, η παροχή υψηλής ποιότητας  και επαρκούς ποσότητας πληροφοριών στους υποψήφιους πελάτες με αντικειμενικό σκοπό την on-line κράτηση. Επίσης ο ιστοτόπος θα παρέχει πληροφορίες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο, γενικότερες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή, ανακοινώσεις κ.α.

 •  Η εικαστική προσέγγιση θα στηριχθεί στο τρέχον design/concept του ξενοδοχείου
  (Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κάποια παραλλαγή των χρωμάτων  του λογοτύπου και ωποσδήποτε λευκό -που δημιουργεί μια αίσθηση διαφάνειας και φρεσκάδας στοιχεία τα οποία η εταιρεία θέλει να περάσει στο κοινό για την ταυτότητά και την συμπεριφορά της. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυασθούν όμως σε μια εικαστική προσέγγιση που να συμφωνεί με το προφίλ του προεπιλεγμένου μέσου επισκέπτη).
 • Επίσης ιδιαίτερη προσοχή  θα πρέπει να δωθεί στην πλοήγηση που απευθύνεται στον επαγγελματία επισκέπτη (Προφίλ επισκεπτών και αντίστοιχη σημασιοδότηση είναι εφικτή και προτείνεται).
 • Στις εσωτερικές σελίδες και ειδικά στην σελίδα του interactive χάρτη επιβάλλεται η χρήση της τεχνολογίας Flash.
 • Καθαρές υψηλής ποιότητας φωτογραφίες είναι άκρως απαραίτητες.
 • Το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα πρέπει να δημιουργηθεί και να τοποθετηθεί στις σελίδες με τρόπο που να καθιστά τις σελίδες του ξενοδοχείου υψηλά ανιχνεύσιμες από τις μηχανές αναζήτησης και ειδικότερα από το Google.

 

What not to do
 Απο άποψη χρηστικότητας  πιστεύουμε ότι θα πρέπει στην Home page οπωσδήποτε να αποφευχθεί Flash εισαγωγή γιατί καταστρέφει την γενική χρηστικότητα του site ανεπανόρθωτα.  
 Τοποθέτηση του κουμπιού «Book now» σε κραυγαλέα θέση υποδηλώνει  την προσήλωση της επιχείρησης στο κέρδος παρά στον πελάτη,  κάτι που μειώνει την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου.
Ανωνυμία ή απλές εταιρικές ταυτότητες (π.χ. Corporate Sales Manager) χωρίς την αναφορά σε φυσικά πρόσωπα μειώνουν την εμπιστοσύνη των υποψήφιων πελατών στην επιχείρηση.
Γενικότερα ο επισκέπτης δεν πρέπει να αισθάνεται καμία  πίεση ή υποκίνηση  από την επιχείρηση για να προχωρήσει στην διαδικασία του Booking. Αυτό (η εμπιστοσύνη) θα πρέπει να προκύπτει μέσα από τον πληροφοριακό πλούτο και σαφήνεια, την καθαρότητα του σχεδιασμού και την ευρύτερη εταιρική κουλτούρα που θα πρέπει εμμέσως να αποδοθεί και στον ιστοτόπο.

 Κοινές παρανοήσεις σε σχέση με το e-commerce

 • Ελλιπής κατανόηση της σχέσης Κόστους / Ωφελείας από την οπτική του Χρήστη
 • Θολός η καθόλου προσδιορισμός του Κοινού –Στόχοu
 • Ανεπαρκής επένδυση στην υποστήριξη των χρηστών-επισκεπτών
 • Ανισορροπία μεταξύ επένδυσης για κατασκευή κόμβου και προϋπολογισμού για υποστήριξη και προβολή του
 • Υπεραισιοδοξία στην απόδοση της online διαφήμισης
 • Υπερεπένδυση σε ένα επίπεδο ή μια διάσταση των e-Εφαρμογών 
 •  Μυωπική ανάλυση ευκαιριών πιθανών συμμάχων-εταίρων

Προτεινόμενα Βιβλία: "Designing Web Usability"
Jacob Nielsen


Ζ. Πηγής 25, 15127 Μελίσσια, Αττική Τηλ. 210 610 8888 | Επικοινωνήστε μαζί μας | © mediamax 1997-2009
eMarketing solutions,internet marketing, υπηρεσίες internet, Google marketing, διαφήμιση στο Google, banners, διαφημιση στις μηχανες αναζήτησης, προωθηση στις μηχανες αναζητησης, web design, development, ColdFusion, Hotel marketing, προώθηση ιστοσελίδων, μηχανές αναζήτησης, search engine marketing, website marketing, internet marketing, web marketing , google Ads, online reputation, web PR, social web, social marketing, web consultants, web διαφήμιση, online, banner campaign, , search engines marketing, budget (PPC, flat rate, CPM), Email marketing , Newsletter campaig. social web.