Οι κυρίαρχες τάσεις αλλαγής του τρόπου άσκησης της επιχειρηματικότητας

Όπως άλλωστε είναι γνωστό το μόνο που μένει σταθερό είναι η αλλαγή. Στα πλαίσια αυτής της σταθερότητας οι κυρίαρχοι άξονες πάνω στους οποίους διαφαίνεται να στηρίζεται η απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και οι οποίοι αλλάζουν εν γένει την οικονομία και την κοινωνία θα μπορούσαν να συνοψισθούν στους κάτωθι:

1. Οι διαπολιτισμικές και διασυνοριακές  εξαγορές και συγχωνεύσεις που ομογενοποιούν το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, αναρροφούν την τοπικότητα, την τροποποιούν και την μεταμορφώνουν σε σύγχρονη τάση του management και του marketing.
2. Outsourcing και  off shoring επιχειρηματικών λειτουργιών.
Η μείωση του κόστους λειτουργίας και η επικέντρωση στην χάραξη στρατηγικής και η παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής αυτής όπως και των αναμενόμενων τροποποιήσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των αλλαγών και των ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος  (emerging strategy) ωθεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση πηγών/χωρών μείωσης του κόστους και  ανάθεση έως και βασικών λειτουργιών στις πηγές αυτές.
3. Η ανάδυση και μεγέθυνση της μεσαίας τάξης σε πληθυσμιακούς γίγαντες  όπως η Κίνα (ο πληθυσμός των ατόμων με κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των 20.000 δολ. αυξάνει κατά 10 εκατ./έτος) και η Ινδία δημιουργεί την ανάγκη και την ευκαιρία  για  δραστηριοποίηση στις χώρες αυτές επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως χρηματοκοικονομικές, συμβουλευτικές, πληροφορικής , επικοινωνιών κ.α.
4. Η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα ως του μοναδικού διατηρήσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος.
Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων και της  εταιρικής γνώσης μέσα  από την δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών, κουλτούρας, ατομικών ευκαιριών και εταιρικής συναντίληψης όσο και η αμφοτερόπλευρη ευθυγράμμιση των ατομικών φιλοδοξιών και αξιών με αυτές της οργάνωσης θα αποτελέσουν την διαφορική αιτία των επιτυχημένων επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια της αξίας του ανθρώπινου παράγοντα θα πρέπει να τονισθεί η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης, του χαρακτήρα των ηγετών και του τρόπου άσκησης της ηγεσίας.
5. Η γήρανση του ευρωπαικού τουλάχιστον  πληθυσμού και η ανάγκη διαχείρισης των συσσωρευμένων κεφαλαίων της τρίτης ηλικίας δημιουργεί ευκαιρίες  δραστηριοποίησης στο κοινό αυτό, τάση  που κατά βάση εξέλειπε από τους υπεύθυνους ορισμού αγορών marketing.
6. H ανάγκη για μεγαλύτερη διατηρησιμότητα (χρόνος που δεν αντιγράφεται) του καινοτομικού πλεονεκτήματος που στις ημέρες μας για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική είναι 12 μήνες ενώ για τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή η αύξηση της ταχύτητας δημιουργίας ιδεών και καινοτομίας.Ζ. Πηγής 25, 15127 Μελίσσια, Αττική Τηλ. 210 610 8888 | Επικοινωνήστε μαζί μας | © mediamax 1997-2009
eMarketing solutions,internet marketing, υπηρεσίες internet, Google marketing, διαφήμιση στο Google, banners, διαφημιση στις μηχανες αναζήτησης, προωθηση στις μηχανες αναζητησης, web design, development, ColdFusion, Hotel marketing, προώθηση ιστοσελίδων, μηχανές αναζήτησης, search engine marketing, website marketing, internet marketing, web marketing , google Ads, online reputation, web PR, social web, social marketing, web consultants, web διαφήμιση, online, banner campaign, , search engines marketing, budget (PPC, flat rate, CPM), Email marketing , Newsletter campaig. social web.