Το νέο εργασιακό ψυχολογικό συμβόλαιο

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους και οι αντίστοιχες των εργαζομένων από την εργασία τους έχουν αλλάξει δραματικά την τελευταία δεκαετία.
Χαρακτηριστικά όπως η σταθερότητα, η μονιμότητα, η προβλεψιμότητα της εργασιακής εξέλιξης  ανήκουν (εξαιρουμένου του Ελληνικού Δημοσίου) στην σφαίρα του παρελθόντος.
Οι συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές  που πλέον αποτελούν τον κανόνα στην επιχειρησιακή στρατηγική και όχι την εξαίρεση, οι παραδοσιακές  τάσεις του  management, η παγκοσμιοποίηση των αγορών  και η υψηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων για χαμηλό κόστος, υψηλή ποιότητα και γρήγορη παράδοση (time-based competition) έχουν οδηγήσει σε κύματα απολύσεων αλλά και πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.
Η κυριότερη αλλαγή στον εργασιακό χώρο αποτελεί η δραματική μείωση της αίσθησης μονιμότητας και ασφάλειας στους εργαζομένους , ενώ για τους  εργοδότες  η μείωση του κόστους της εργασίας είναι θέμα επιβίωσης.

Οι αλλαγές αυτές έχουν οδηγήσει τα άτομα στην προσπάθεια εξασφάλισης ενός σχετικά ικανοποιητικού επιπέδου εισοδημάτων και διαβίωσης που  εξαρτάται όσο το δυνατόν λιγότερο από την μονιμότητα ενός εργοδότη. Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καθυστέρηση στην είσοδο στην εργασιακή ζωή, γήρανση  του πληθυσμού είναι μερικά από τα πολυπαραμετρικά αποτελέσματα του νέου οικονομικού κόσμου που ξεδιπλώνεται καθημερινά εμπρός μας.
Οι αυξημένες ικανότητες και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των νέων εργαζομένων δημιουργούν μια διαφορετική αντίληψη στις επαγγελματικές τους προσδοκίες, αλλά και την στάση τους στον εργασιακό τους χώρο που χαρακτηρίζεται από την μικρή διάρκεια παραμονής στον ίδιο εργοδότη, από τις πολλές και οριζόντιες μετακινήσεις εντός του κλάδου ενδιαφέροντος (σε αντίθεση με τις σπάνιες εναλλαγές ,και τις σταθερές, κάθετες και αργές μετακινήσεις εντός μιας επιχείρησης-εργοδότη που συνέβαινε στο παρελθόν).

Οι εργοδότες γνωρίζοντας την σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης που σταθερά και αναπότρεπτα  επιταχύνεται, έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εμπιστοσύνης και αφοσίωσης από τους εργαζομένους και να παρουσιάσουν νέες πολιτικές προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Νέο στύλ και φιλοσοφία διοίκησης προσανατολισμένη στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αμοιβαία επικοινωνία και συμμετοχή, ομαδικότητα στην εργασία, προκλητικότητα των αρμοδιοτήτων, καινοτομία και ελευθερία στην έκφραση, πρωτοβουλία, αναγνώριση της σημασίας των προσωπικών αξιών, είναι λίγα απ’ τα χαρακτηριστικά που έχουν να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις για να πετύχουν την αναγκαία προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου τους.
Η κοινωνικότητα μέσα από την εργασία, το κύρος και η υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης-εργοδότη είναι στοιχεία που συμβάλουν ουσιαστικά στην δημιουργία εργαζομένων έμπιστων και αφιερωμένων στην επιχείρηση.

Εκείνο  όμως που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η ανάγκη οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν ότι "την εργασιακή ασφάλεια δεν την προσφέρουν οι εργοδότες αλλά οι πελάτες".
Όσο αφορά στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  νέες πολιτικές:
•    αμοιβών προσανατολισμένες πολύ περισσότερο στην συνεισφορά παρά στην ιεραρχία
•    επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη
•     ενσωμάτωση και προώθηση της αλλαγής 
αποτελούν μονόδρομο.
Βιβλιογραφία: "The Changing Psychological Contract: The human resource challenge of the 1990s" - Jean Marie Hiltrop


Ζ. Πηγής 25, 15127 Μελίσσια, Αττική Τηλ. 210 610 8888 | Επικοινωνήστε μαζί μας | © mediamax 1997-2009
eMarketing solutions,internet marketing, υπηρεσίες internet, Google marketing, διαφήμιση στο Google, banners, διαφημιση στις μηχανες αναζήτησης, προωθηση στις μηχανες αναζητησης, web design, development, ColdFusion, Hotel marketing, προώθηση ιστοσελίδων, μηχανές αναζήτησης, search engine marketing, website marketing, internet marketing, web marketing , google Ads, online reputation, web PR, social web, social marketing, web consultants, web διαφήμιση, online, banner campaign, , search engines marketing, budget (PPC, flat rate, CPM), Email marketing , Newsletter campaig. social web.